REKLI SU 2018-12-01T07:15:38+00:00

Slavica Obradinović

“Suptilne beleške”

Decembar, 2018.

U najnovijem ciklusu slika pod nazivom Suptilne beleške predstavljenim u ovkviru virtuelne izložbe Prodajne galerije Beograd, Milica Lazarević bavi se moralnim, ljudskim vrednostima koje su neophodne za funkcionisanje svakog pojedinca i društva. Glavni motiv i tema su žanr scene – prikaz pojedinca/grupe u pejzažu ili enterijeru koji su obrađeni živom imaginacijom autorke.

Tretirajući aktuelne probleme našeg doba, koji ujedno predstavljaju i širi, civilizacijski kontekst umetnica preispituje teme prijateljstva, poverenja, poštenja, vere, porodičnog mira, ljubavi, gubitka/pronalaska samoga sebe.

Milica Lazarević je u kontinuitetu okrenuta figuraciji, formi, dinamici, naraciji i simbolici maestralno koristeći mogućnosti platna velikog formata. Pristup građenju slike je studiozan, slikarska tehnika visokog standarda dok vrsno barata prostorom, kompozicijom i crtežom.  Slike su rađene u tehnici ulja i akrila na platnu, gde koloritom gradi kompoziciju, stvarajući specifičnu atmosferu i iznosi emocije. Zajednička nit na delima je trenutak u kojem umetnica spaja prirodu sa čovekom suprostavljajući mu surovi svet društva insistirajući na značaju konstruktivnih i iskrenih relacija među ljudima.

Slikama iz ovog ciklusa umetnica nedvosmisleno ukazuje na veru u čistotu i nevinost duše, praštanje, poverenje, trpljenje, iščekivanje, porodicu, prijateljstvo i ljubav. Veoma uspešno i sa lakoćom bavi se ovim kompleksnim temama ne dajući konkretne odgovore. Ona sugeriše, započinje proces razmišljanja i preispitivanja u atmosferi mističnosti.  Na ovaj način svakom posmatraču ostavlja mogućnost daljeg, ličnog tumačenja i viđenja budućnosti. Slika budućeg sveta razičita je kod svakog čoveka i predstavlja individualizam koji se kreće od optimizma ispunjenog radošću do potpunog pesimizma. Lepotom koja je neraskidivi deo ovih slika, Milica Lazarević suptilno razmišljanje usmerava ka otimizmu.

Povratak na sajt