Tel +651 464 033 04

Kosančićev venac 19, Belgrade 11000

radnim danom od 9 do 19 h

m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Top
6.

Vibriranje nežne svetlosti, suva igla

7.

Vrtlog života, linorez, dig. štampa

Nebeski točak, digitalna štampa

Osvajanje 2, komb.tehn.

SAZVEŽĐE 2, akvatinta

Sunčev zapis, komb. tehn.

Sunčev zapis 2, komb. tehn.

Vibriranje nežne svetlosti, suva igla

Vrtlog života, linorez, dig. štampa

Zapis, komb. tehn.

Zraci, suva igla

Zvezdana maglina, bakropis

LJILJANA STOJANOVIĆ

„Vibracije svetlosti“