Top

Crteži

 

Crteži su nastajali  tokom poslednjih pet godina. Mali format i sveprisutni alati čine ih prenosivim, pristupačnim i direktnim. Tradicionalno se posmatraju kao preliminarni, a ne sami sebi cilj. Oni nastaju sa idejom o nečem važnijem što treba da usledi.

Crtanje je mesto gde mogu da razmišljam. U ovim zapisima iz svakodnevnice, suočena sa bremenitim signalima i znakovima iz spoljnog sveta, crtež mi postaje oruđe koje interpretira stvarnost i emotivno i psihološko stanje.

Oni su pokušaj usredištenja u ovom svetu gde, postavši brži i površniji, imamo potpunu vidljivost ali istovremeno više ništa ne vidimo.

Pokušavam da se prilagodim onome na šta zaista mislim dok crtam i da budem vrlo direktna, ali me crteži često iznenade otkrivajući pojedinosti koje su možda nesvesne. Na taj način, crtežom nevidljivo postaje vidljivo i kad nacrtam crtež, često se zapitam da li mogu da ga podelim.

 

Brankica Končarević