Top

U iracionalnom naslućivanju beskonačnosti oblika organizacije materije leži sama lepota umetničke igre.

Gaston Bašlar, „Voda i snovi“

U svom stvaralačkom radu stalno se vraćam prirodi i esencijalnoj materiji. Niz godina unazad istražujem u različitim likovnim medijima baveći se temom četiri elementa. U najnovijoj seriji radova fokus je na VODI, materiji u kojoj je život začet, koja je svuda oko nas, u svakoj našoj ćeliji i bez koje život ne bi bio moguć.

Polazna tačka je u prepletima modre i azurne u dubinama mora, zelene i tirkizne u reci i odblescima prirode u jezeru. Sami odrazi na površini vode su uzbudljiva likovna igra, a tek ono što se krije iza! U ovoj seriji se bavim slikom pojavnosti vode, ali i našom predstavom o njoj. Interesuje me ne samo spoljašnjost već i unutrašnjost i njene dubine.

Za likovnu igru i istraživanje vodene materije biram upravo vodenu tehniku – akvarel. Gradim prozirnu, fluidnu, bezgraničnu supstancu. Format radova je 80 sa 110 cm. Ponekad preko akvarela prosipam neprozirni ton akrilika gradeći dubinu. Uporno dodajem i oduzimam, preslikavam slojeve koji se prepliću ostavljajući mnoge slojeve da vire iz dubine. Velikim brojem varijacija i eksperimenata, igre sa bojom, teksturom, linijom stvaram beskonačni poliptih. Radove spajam, povezujem u lični ritam i doživljaj materije vode. Rad predstavlja beskonačni niz ili sled, čime se pokušava prevazići sama slikarska forma delovanja. Formira se beskonačna vodena površina nalik mreži , koja , kao iskonska materija , fluidno i bezgranično treba da prožme sve pore naše egzistencije, ono duhovno i telesno. U bogatstvu i rasponu sazvučja nalazi se isto izvorište koje posmatrača odnosi da iščitava na različite načine tok vode.

Posvećen rad i istraživanje prirode u različitim vizuelnim medijima jeste i zagovaranje povratku prirodi kao osnovi svega ali i dodatno ekološko osvešćenje. Poremećen odnos čoveka i prirode treba naglasiti, osvestiti i tražiti nove načine povezivanja. Umetnost može biti samo jedan od načina da se pokidane niti ponovo povežu.

 

Svetlana Jovanović