UMETNIK KAŽE 2018-02-02T10:53:49+00:00

MILAN NEŠIĆ

Moj izraz vezan je za medij slikarstva, crteža, kolaža i asamblaža. U formalnom smislu on predstavlja spoj različitih praksi apstraktnog slikarstva. Ovi postupci, lišeni svojih izvornih ideologija i preuzeti estetski indiferentno, upotrebljeni su u cilju istraživanja granica i mogućnosti samog medija slikarstva. Tako i brojne istorijske reference predstavljaju isključivo formalnu osnovu na kojoj rad nastaje. Akcenat je na materijalima i njihivim međusobnim odnosima koji se kreću od redukovanosti do maksimuma likovnih sredstava. Boja je tretirana je kao materija, najčešće nanesena pastuozno ili direktno iz tube, bez korišćenja specifičnih pogodnosti i mogućnosti koje upotrebljena tehnika pruža. Sa druge strane, radovi nastali kombinacijom različitih vanumetničkih materijala, ili njihovom inkorporacijom u sliku, često poprimaju karakteristike trodimenzionalnih objekta ali po svojim osnovnim karakteristikama ipak ostaju u mediju slikarstva. Motive i oblike biram proizvoljno. Bez obzira na njihovu prepoznatljivost u jednom broju radova, oni nisu nosioci nekog narativa ili poruke, sto ne treba nužno da uslovljava i posmatrača u tom pogledu. Intervencije su jednostavne i direktne kako bi naglasak ostao na procesima građenja i vizuelnoj ideji rada.

Pitanja postavila Slavica Obradinović, istoričar umetnosti.

Povratak na sajt