Tel +651 464 033 04

Kosančićev venac 19, Belgrade 11000

radnim danom od 9 do 19 h

m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Top

SA DRUGE STRANE

 

Ciklus radova „Sa druge strane” započet je kroki crtežima kroz formu likovnog dnevnika koji sam vodila tokom kovid karantina 2020. godine sa tematikom aktuelne globalne situacije. Od ovih crteža, tokom vremena, razvila se serija grafika, crteža, slika i objekata. Novi serijal radova svojom poetikom i likovnošću nastavlja se na moja prethodna dva serijala „Improvizarijum“ i „Mali kabinet misterije“ iz kojih je ovom prilikom prezentovano par radova, ali i postavlja nova pitanja i otvara nove mogućnosti u mom umetničkom istraživanju. Čovek kao homo spektator i njegovo nesvesno je i ovaj put idejna tačka polazišta u mom radu, u kome objedinjujem višeslojnost likovnog izraza kombinovanjem različitih medija; slike, crteža, grafike i objekata, kao i njihov način prezentovanja kroz 2D i 3D forme. Elementi konstrukcija i gradova metaforički su prikaz kolektivnog nesvesnog. Ova megastruktura predstavlja svet koji se kontinuirano razvija, ali i obrušava. U poliptihu „Infinitum“, prikaz besnog psa, koji trči iznad megalitne strukture, alegorijski predstavlja borbu čoveka, iznemoglog, besnog i zbunjenog, koji trči neprekidnu trku sa životom u kome je sve veštački isprogramirano. Prikaze apatičnih izraza ili usiljenih osmeha na nekim radovima aludiraju na savremeno lice svakodnevnice u kojoj emocije polako iščezavaju. Uopšteno, ovaj serijal otvara niz pitanja o tome šta se nalazi unutar svakog od nas? Šta se nalazi iza „zatvorenih vrata“? Šta se nalazi iza ovog životnog puta? Kao upečatljivi element u ovom serijalu javljaju se drvena vrata starih poštanskih sandučića koja su mi otvorila put ka novom stvaralačkom izrazu. Svaka vrata metaforički predstavljaju ulaz u potpuno drugačije koncipiran intimni svet. Misteriozna nepoznanica šta se nalazi iza svakog otvora otkrila je novi serijal vođen mojim likovnim jezikom.

Novi ciklus prezentuju grafike rađene u tehnici mecotinte i suve igle, crteži realizovani tušem, akrilima i uljanim bojama, objekti izrađeni od grafičkih matrica i slike-crteži u formi poliptiha na drvenim pločama.

 

Snežana Petrović

Novi Sad, 20. decembar 2021.