Top

Rekli su

  |  Rekli su

Realizujući stvaralačku produkciju u tematskim ciklusima digitalnih kolaža i interaktivnih grafičkih poliptiha promenljivih formata i značenjskih kodova, autor problematizuje jedno od gorućih tema savremenog društva ‒ odnos čovek-priroda-tehnologija. Pitanja ljudske alijenacije i relativizovanih sistema vrednosti naglašeni su varijabilnim kompozicijama, lucidnim kolažiranjem i rekontekstualizacijom preuzetih motiva – prepoznatljivih simbola/piktograma iz domena medija i savremene elektronske kulture, fragmentarnih citata iz umetničkog nasleđa i (auto)citata, sugestivnih tekstualnih i grafičkih elemenata.

 

Miroslav Sapundžić, istoričar umetnosti
(povodom izložbe „Binom Nihilo“, Galerija Grafički kolektiv, Beograd, novembar 2020)