Top

Arhiva Izložbi 2023.

  |  Arhiva Izložbi 2023.

BOJANA BOJOVIĆ MILOŠEVIĆ

BOJANA BOJOVIĆ MILOŠEVIĆ

„NESTAJANJE”

LANA VASILJEVIĆ

LANA VASILJEVIĆ

„MNOGOUGAO / POLYGON”

TAMARA BRANKOVIĆ

TAMARA BRANKOVIĆ

„TUMARANJE”

NAĐA STAMENOVIĆ

NAĐA STAMENOVIĆ

„COR CORDIUM”

ALEKSANDRA RAKONJAC

ALEKSANDRA RAKONJAC

„OGLEDALO NEBA”

MILOŠ ĐORĐEVIĆ

MILOŠ ĐORĐEVIĆ

„PASTORALE”

NATALIJA SIMEONOVIĆ

NATALIJA SIMEONOVIĆ

„POGLEDI KROZ PROZOR PRE JUTARNJE KAFE”

NEMANJA VUČKOVIĆ

NEMANJA VUČKOVIĆ

„HROMATSKI KODOVI SOPSTVA”