Top

GABRIELLA NIKOLIĆ

  |  GABRIELLA NIKOLIĆ

„ŠTO VIŠE GLEDAŠ, MANJE VIDIŠ“

ILUZIJA

NE STEŽI ME

PROBUDI SE

TI SI MOJ SAN

NEPRISTAJANJE

DOBAR KROJ

ŠTO VIŠE GLEDAŠ MANJE VIDIŠ

MOGU DA NEĆU

IDOL

LIRSKA VISINA

GABRIELLA (GABRIJELA) NIKOLIĆ

Gabriella (Gabrijela) Nikolić (1967. Beograd) studirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu od 1987. do 1991. na katedri keramika i staklo, a diplomirala je 1994. na OCAD-Univerzitet grada Toronta. Magistarske studije upisuje 1994 na Pratt Institute, NY na odseku za multimedijalnu umetnost.
Bila je ko-vlasnik i Majstor štampe u Novak Graphic Inc., vodećem grafičkom ateljeu u Kanadi, gde je štampala edicije grafika za umetnike poput: Jean Paul Riopelle, Carl Beam, Rob Scholtte, Iaen Baxter, Boris Bućan i mnoge druge.
Jedna od osnivačica Centra za grafiku grada Hamiltona u Kanadi, gde godišnja nagrada za najuspešnije ostvarenje u tehnici litografije mladih umetnika, nosi njeno ime.
2013. na poziv Antropološkog muzeja Colgate Univerziteta, SAD otvara multimedijalnu postavku iz ciklusa ONE DAY na temu Holokausta i drži predavanja na Katedri za humanistiku.
Od 2015. bavi se multimedijalnim postavkama, performansima i video instalacijama, autorskom produkcijom dokumentarnih i eksperimentalnih filmova.
Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je više nagrada iz oblasti grafike i slikarstva. Učesnik je nekoliko međunarodnih festivala dokumentarnog, kratkog i eksperimentalnog filma. Njeni radovi nalaze u stalnim postavkama muzeja u Kanadi, SAD, Kini, Izraelu, Beogradu, Pančevu, Smederevskoj Palanci, Biblioteci grada Beograda, KC Inđija, etc.
Član ULUPUDS-a.
Živi i stvara na relaciji Beograd-Toronto.

 

Rekli su

Glеdajući radovе srpsko-kanadskе multimеdijalnе umеtnicе Gabrijеlе Nikolić, vidi sе da jе rеč o potpuno zaokružеnom izrazu intrigantnе ličnosti koja bеskompromisno kontrolišе cеo procеs svojе umеtnosti. Aktivna u svеtu stvaranja dokumеntarnog filma, iskusna u izvođеnju pеrformansa, ovoga puta svoju lucidnost i tеmpеramеnt Gabrijеla Nikolić postavlja u snažnе slikarskе i crtačkе cеlinе i sugеstivnе digitalnе grafikе.
Dinamična konstrukcija prizora na vеlikim formatima slika na platnu, autorku vodi u svеt tamnih sala, zamračеnog ambijеnta pogodnog za prikaz iluzija mađioničarskih trikova. U ovom slučaju to su uglavnom, scеnе sa nеstajanjеm žеnskе figurе, prizori totalnе apsurdnosti na kojima jе trik kao simbol zastao na polju aluzijе, tеškе ironijе i bеznađa.
Autorka rеžira junaka u tamnoj toalеti, sa „papijon” mašnom, kako poеntira sa dеvojkom u obruču koja lеbdi u stanju hibеrnacijе u lеžеćеm položaju. Nadmoć onostranog i tеškog osеćanja Gabrijеla Nikolić razbija vеlikim formatom, udarcima splеtova rеpеticija kružnih formi šablonskih cеlina i rafalima „air brush“ alata. Svе jе analogno, surovo i strogo, učvršеno podlogom slikе, koja jе nеzaobilazni tеhnološki rеz komе sе autorka prеpušta sa pažnjom.
Ponеki importi u vidu digitalnih intеrnеtskih „ready made” stvari, postaju nosioci autorkinih idеja, kao što su svеdеnе „jpg” slikе midеra, mašinе za šivеnjе i sličnih prеdstava iz pеrioda žеnskе građanskе simbolikе iz počеtnih dеcеnija prošlog vеka.
Sa ponosom – žеnska priča.
I tu sе vidi vеza slikanih radova i radova koji su postali od еkranskog fajla opipljivi grafički print.
Matеrija slikе jе podloga u funkciji koja nosi figuralni zaplеt, gdе sе u ponеkad ljutim bojеnim rеšеnjima pojavljujе slogan u stilu grafita, sa porukom koju Gabrijеla Nikolić cеntrira kao naziv, uzvik, urеzivanjе u dušu.

 

Branko Raković
odlomak iz teksta za katalog izložbe “Abrakadabra i svoja sam ja”
Galerija 73, Beograd, oktobar 2022.

Poslednji grafički opus Gabrijele Nikolić može se definsati pre kao kolažna slikovna poema nego kao digitalna grafika. Iako štampanih listova, svi njeni radovi imaju akcenat na spajanju heterogenih sadžaja koristeći različite sopstvene ili nadjene-preuzete izvore (fotografije murala i grafita, stihovi pesama, ispisane parole, šematski crteži i ilustracije). Gabrijela ih slaže, jukstapozira ili superpozira, miksuje gradeći metaforične prikaze-rebuse, a poruka se kao odgoneka otkriva preko asocijativnog ključa, što ličnog, što kolekivnog. Pojedini prikazi na kolažiranim slikama, po njenom sopstvenom svedočanstvu, za autorku imaju simboličko značenje, utkano u individualno (o)sećanje gubitka i indirektno – bola. Dok parole, natpisi grafita, fragmenti stihova ili prosto misli (poput „ljubav je pseto iz pakla“, „ fuck love, screw the poet“, „reka voli tela“ itd), su kao talasi koji se obrušavaju na kolažirani prizor i nude pistu za dešifrovanje zagonetke.
Osim ovih nedvosmislenih rečenica iz kojih se osipaju mrvice veće i nesagledive tegobe, prisustvo muke i boli je nagovešteno na radovima gde je centralni motiv mađioničar, predstavljen sa ženskim pomagačem koji sneva ili je sapet u opsenarskom sanduku. Ženski lik je hipnotisan, pretvoren u predmet kojim se lako manipuliše, dok se hiljade tankih linija- niti (reči ili gestova?) kao predivo nižu oko njih. Opsenar je provlači usnulu, lebdeću, dematerijalizovanu kroz kotur, baš kao kroz“ iglene uši“, a ona ponizno pristaje da bude deo njegovog spektakla. Ukalupljena i sklupčana u sanducima sa poprečnim presekom (kako bi se trik objasnio posmatraču) ona više nije cela već razdvojena u dve odvojene ličnosti, dva tela naoko iste žene. ONA kao lik je tu sekundarna, ali bitna utoliko što bez nje opsena nije moguća, žena je i povod i ishod opsene. Na drugim radovima, ONA je i nemi, posmatrač u vidu senke pred kojom nacrtani mađioničar izvodi svoj trik. Kutak radnog stola sa komjuterom (virtuelni prostor opsene?) kao i kavez, rešetke iza koga je zatočenica, upotpunjavaju ovu ikonografiju (p)odvojenosti. Neobična disonantnost u ovim vizuelnim poemama je hromatski odnos, koji začudo nije tugom obojena tmina, već jarkog kolorita crvenih i žutih, plavih ili zelenih sličnih kombinacija koje srećemo u cirkusu..
Potreban je talenat i lucidnost da bi se stihom probudila empatija na sopstvnu bol kod drugog. Slikom je to danas još teže učiniti, zbog njene devalvirane komunikativne snage koje je utihnula prekomernom upotrebom .
U ovakvom svetlu kada se posmatraju digitalne poeme-kolaži Gabrijele Nikolić iščitava se povest o sopstvenoj, ali i opšte ljudskoj uslovljenosti emocionalnim odnosima, a umetnost kao uteha i kao terapija ima misiju da pomiri individualno sa kolektivnim i da nas u tome , bar na trenutak ujedini.

 

Milivoj Miško Pavlović
odlomak iz teksta za katalog izložbe “Ubistveni trik poezijom”
Prodajna galerija „Beograd“, 2019.

Iz ateljea

Umetnik kaže

U borbi sa sopstvenom senkom neophodni su saosećanje i prihvatanje. Danas, i jednog i drugog ima sve manje jer vreme ima nedozvoljeno ubrzanje na putevima kroz Matrix.

Reč je tako ne-retko ishitrena, neodgovorna i bez posledica, odnosno, ona u žurbi “ne vidi sopstvenu” senku. Pokušavam da zagrlim svoje biće koristeći kombinovane tehnike, jarke, često fluorescentne boje, držeći korak sa svojom senkom jer “MOGU DA NEĆU”.

Odnekud čujem glas: “PROBUDI SE”, vidim “NISAM NA AKCIJI”, i “ŠTO VIŠE GLEDAM MANJE VIDIM”, ma “NE STEŽI ME”! Bilo da su u pitanju “LIRSKE VISINE” ili  neki “DOBAR KROJ”, vizije ili “ILUZIJE”, potrebno je “NE PRISTAJANJE” u suočavanju sa  sobom. Ne pristajanje na šablone prošlih iskustava, strahove, opsene, kalupe ili steznike…

Ženska priča, muška stvar, dečije greške, sve su to samo grafiti na zidovima od senki.

(izrazi pod navodnicima su nazivi radova na virtuelnoj izložbi Prodajne galerije Beograd).

Budite blagi prema svojoj senci, pazite na reč i NE ŽVRLJAJTE po tuđim zidovima!

 

Gabri(j)ela Nikolić
Beograd, oktobar 2023.