Top

MILOŠ ĐORĐEVIĆ

Miloš Đorđević(1978. Ćuprija) diplomirao 2001. godine na grafičkom odseku likovnog smera Fakulteta umetnosti u Prištini. Magistrirao 2007. godine na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Doktorirao 2022. godine na interdisciplinarnim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu na smeru Teorija umetnosti i medija.
Od 2001. godine aktivno učestvuje na izložbama i do sada izlagao na preko 300 nacionalnih i međunarodnih izložbi, bijenala i trijenala (Slovenija, Mađarska, Bugarska, Makedonija, Rumunija, Italija, Francuska, Belgija, Kina, Poljska, Češka republika, Španija, Portugalija, Urugvaj, Meksiko, SAD, Kanada). Do sada je priredio više od dvadeset samostalnih izložbi u zemlji i četiri u inostranstvu (Rumunija, Kanada, Letonija, Litvanija). Član je ULUS-a od 2005. godine.
Dobitnik je više nagrada i pohvala za umetnički rad (izbor): Prestige certificate of the 9th Rokycany Biennial of graphic arts, Dr. Bohuslav Horák Museum in Rokycany, Czech Republic (2018), Printmaking Today International Print Biennale Public Vote, International Print Biennale, Newcastle, England (2014), Pohvala na konkursu za nagradu iz fonda Vladimir Veličković, Haos galerija, Beograd (2012), Zlatna igla, Prolećna izložba ULUS-a, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd (2010).
Učestvovao je na više umetničkih i naučnih konferencija i simpozijuma, među kojima IMPACT International Printmaking Conference (Dundee, Scotland, 2013; Hangzhou, China, 2015; Santander, Spain, 2018; Bristol, England, 2022), Graphics From Different Perspective, International graphic symposium, Šiauliu University, Lithuania (2015) i III Latgale Graphic Art Symposium, Daugavpils, Latvia (2014).

https://www.midjor.com