Top

Aleksandar Botić

Aleksandar Botić (1972. Subotica) diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1996. godine. Postdiplomske studije grafike završio je 2002. godine, a doktorske studije umetnosti 2020. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Francuska, Kanada, Indonezija, Grčka, Bugarska, Češka, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Crna Gora, BiH). Dobitnik je treće nagrade na „IV ex-yu konkursu za grafiku“ na Novom Beogradu 2010. godine i druge nagrade na „I internacionalnom salonu grafike“ u Kraljevu 2013. godine. Član je SULUV-a od 2007. i učesnik u projektu „Lutajući otisak“ od 2013. godine. U zvanju je redovnog profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na Katedri za grafiku.