Top

Milica Lazarević

  |  Milica Lazarević

Suptilne beleške

Poverenje

ulje i akrilik na platnu, 35 x 40 cm

Dužom stazom

ulje na platnu, 200x180cm

Nedeljno popodne

ulje na platnu, 35x40cm

Izgubljeni fajlovi

ulje i akrilik na platnu, 150x120cm

Izlazak iz predela

ulje i akrilik na platnu, 150x120cm

Milica Lazarević rođena je 1988. godine u Halmstadu u Švedskoj. Na Fakultetu primenjenih umetnosti diplomirala je 2011. god kao student generacije na Odseku zidno slikarstvo, gde je trenutno na doktorskim umetničkim studijama. Na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu radi od 2014. kao docent na predmetima Crtanje i Slikanje.
Od 2012. do 2014. godine radila je kao saradnik u nastavi na FPU. Dobitnica je druge nagrade Niš art fondacije (2013), Nagrade „Branko Šotra“ Fakulteta primenjenih umetnosti (2011). Radovi Milice Lazarević nalaze se u javnim i privatnim kolekcijama.

Rekli su

Suptilne beleške

U najnovijem ciklusu slika pod nazivom „Suptilne beleške“ predstavljenim u ovkviru virtuelne izložbe Prodajne galerije Beograd, Milica Lazarević bavi se moralnim, ljudskim vrednostima koje su neophodne za funkcionisanje svakog pojedinca i društva. Glavni motiv i tema su žanr scene – prikaz pojedinca/grupe u pejzažu ili enterijeru koji su obrađeni živom imaginacijom autorke.

 

Tretirajući aktuelne probleme našeg doba, koji ujedno predstavljaju i širi, civilizacijski kontekst umetnica preispituje teme prijateljstva, poverenja, poštenja, vere, porodičnog mira, ljubavi, gubitka/pronalaska samoga sebe.

 

Milica Lazarević je u kontinuitetu okrenuta figuraciji, formi, dinamici, naraciji i simbolici maestralno koristeći mogućnosti platna velikog formata. Pristup građenju slike je studiozan, slikarska tehnika visokog standarda dok vrsno barata prostorom, kompozicijom i crtežom.  Slike su rađene u tehnici ulja i akrila na platnu, gde koloritom gradi kompoziciju, stvarajući specifičnu atmosferu i iznosi emocije. Zajednička nit na delima je trenutak u kojem umetnica spaja prirodu sa čovekom suprostavljajući mu surovi svet društva insistirajući na značaju konstruktivnih i iskrenih relacija među ljudima.

 

Slikama iz ovog ciklusa umetnica nedvosmisleno ukazuje na veru u čistotu i nevinost duše, praštanje, poverenje, trpljenje, iščekivanje, porodicu, prijateljstvo i ljubav. Veoma uspešno i sa lakoćom bavi se ovim kompleksnim temama ne dajući konkretne odgovore. Ona sugeriše, započinje proces razmišljanja i preispitivanja u atmosferi mističnosti.  Na ovaj način svakom posmatraču ostavlja mogućnost daljeg, ličnog tumačenja i viđenja budućnosti. Slika budućeg sveta razičita je kod svakog čoveka i predstavlja individualizam koji se kreće od optimizma ispunjenog radošću do potpunog pesimizma. Lepotom koja je neraskidivi deo ovih slika, Milica Lazarević suptilno razmišljanje usmerava ka otimizmu.

Iz galerije

Umetnik kaže