Top

Miljan Nedeljković

  |  Miljan Nedeljković

„TREĆE LICE”

Iz ciklusa Treće lice - 1, 2016, fotografija, 100x70 cm

Iz ciklusa Treće lice - 2, 2017, fotografija, 100x70 cm

Iz ciklusa Treće lice - 3, 2001, fotografija, 100x70 cm

Iz ciklusa Treće lice - 4, 2012, fotografija, 100x70 cm

Iz ciklusa Treće lice - 5, 2006, fotografija, 100x70 cm

Iz ciklusa Treće lice - 6, 2016, fotografija, 100x70 cm

Iz ciklusa Treće lice - 7, 2017, fotografija, 100x70 cm

Iz ciklusa Treće lice - 8, 2016, fotografija, 100x70 cm

Iz ciklusa Treće lice - 9, 2017, fotografija, 100x70 cm

Iz ciklusa Treće lice - 10, 2015, fotografija, 100x70 cm

MILJAN NEDELJKOVIĆ

Diplomirao je na Fakultetu umetnosti Priština. Član je ULUPUDS-a i FSS. Godine 2020. izabran je u zvanje vanredni profesor za Užu umetničku oblast – Fotografija, na Departmanu za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, gde radi od 2009. godine. Do sada je imao 18 samostalnih i preko 50 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada za fotografiju i dizajn u zemlji i inostranstvu. Realizovao je veliki broj projekata iz oblasti fotografije, multimedije, video produkcije, grafičkog dizajna (plakata, grafičkih komunikacija, prostorne grafike, opreme knjige)… Učestvovao je u realizaciji i jedan je od autora imidža i zaštitnog znaka Novaka Đokovića.

Rekli su

…U definisanju psiholoških stanja portretisanih umetnik znalački koristi i dodatna izražajna sredstva pre svega svetlost, varirajući odnos svetla i senke od naglašenog i dramatičnog do diskretnog i sfumatičnog. Ipak finalni izgled izloženih fotografija sa stvarnim ili simuliranim oštećenjima u vidu ogrebotina i prosvetlina upućuje nas na zaključak da su lica samo povod ili motiv uz pomoć koga autor na simboličan način zapravo elaborira tematski okvir ovog ciklusa a to je pitanje odnosa trenutka i trajanja, nužnost menjanja i neminovnost propadanja. Ukazujući na delovanje protoka vremena Miljan Nedeljković nas svojim fotografijama podseća da je konačnost trajanja zapravo neminovnost…

 

Milica Todorović,
„Miljan Nedeljković, Lica“,
GSLU Niš-Salon 77, 2015, u:
Likovni život, br. 148, 41

…Lica sa kojima nas Nedeljković sučeljava, materijalizovana su donekle i umetničkom rekonstrukcijom. Deo postavke ove izložbe čine „skenovi“ fotografija na kojima su se vremenom, usled neadekvatnog arhiviranja, pojavila oštećenja, ogrebotine, mrlje od svetlosti, gubitak kontrasta, a deo čine originalne fotografije na kojima je intervencijom simuliran pomenuti proces. Na ovaj način Nedeljković se dotiče ideje enformela, lucidno sugerišući da je fotografija trošna, komad papira sklon propadanju, a da je lice ranjivo i podložno promenama. Pri tome naglašava dve vrste promena. Jedna promena je ona koja se manifestuje tokom vremena, a druga je ona koju vidimo kao izraz.

Svestan toga, Nedeljkovićev cilj nije toliko da stvori estetski rad (mada mu se to ne može osporiti) koliko da fotografiju koristi kao istraživački jezik, kao sredstvo za komunikaciju, u kome motiv lica postaje medij emocionalnih stanja, a fotografija održiva umetnička forma i neopozivi dokaz postojanja…

 

Sonja Milićević,
„Licem u lica Miljana Nedeljkovića“,
GSLU Niš-Salon 77, 2015,
u: Likovni život, br. 148, 40-41

 

…Baveći se duži niz godina koncertnom fotografijom, Nedeljković beleži poznate muzičare u ekstazi improvizacije. To nije fotografija koja beleži trenutak bez umetničke motivacije, to je koncept „odlučujućeg trenutka“, gde se percepcija zaustavlja na napetoj vezi između govora tela i stanja uma. I kao što se fotografija razvija u mraku – iz mraka, iz crno „obojenog“ negativnog prostora izranjaju siluete i likovi muzičara. Rezultat je evokacija arhetipskog narativa oličenog u sklapanju pakta sa đavolom. Muzičari postaju moćne sile stvaranja, u čijim se ikoničnim gestovima i izrazima prepoznaje smisao faustovskog – borba usamljenog pojedinca za prodanu dušu. Izloženi u jednom prostoru oni su, zapravo, „zatvoreno polje sila“ u kome se četiri imaginarne sučeljavaju i izobličuju – oni su ono što jesu, ono što bi hteli da jesu, ono što fotograf misli da jesu i ono čime se fotograf služi da bi pokazao svoju umetnost (R. Bart)…

 

Sonja Milićević
„Miljan Nedeljković, Paint it Black“
Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca,
Mala galerija ULUA, 2019.

…Miljan Nedeljković pripada onoj vrsti umetnika na koje posebnosti fenomena fotografskog medijuma i sve zagonetke koje oni sa sobom nose, deluju podsticajno. U umetničkom prostoru slobode, obeleženom beskrajnim mogućnostima, umetnik se odlučio za zahtevan i neiscrpan motiv portreta, svesno se upuštajući u nimalo jednostavano izbegavanje stereotipnih fotografija ljudskog lika, čime je već na samom početku sebi postavio značajne barijere, stremeći izazovima mukotrpnih dosezanja različitosti i teško pristupačne originalnosti…

 

dr Tijana Borić
“Miljan Nedeljković: Drugo lice”
Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 2017.

 

…Mnogostrukost prirode fotografije i posebnost fotografskog postupka, a naročito postupak uobličenja u samo delo deluju stimulativno na stvaralački impuls Miljana Nedeljkovića što pokazuje neutaživa istrajnost kojom se poslednjih nekoliko godina bavi ovom temom, a što rezultuje postavkama neiscrpne svežine. Razotkrivanje fenomena na relaciji objekat – stvarnost predstavlja vodeći pojam u fotografskoj estetici ovog talentovanog stvaraoca koji je uspešno predstavljen na njegovim samostalnim izložbama Lice, Drugo lice i Lica 2. Novi ciklus fotografija prilika je za umetnika da razmotri opštefilozofsku temu nastajanja kroz prizmu postanka umetnosti fotografije. Kao svoju polaznu tačku Nedeljković ovog puta uzima međuprostor između zamišljenog i ostvarenog, dokumentarnog i insceniranog, aktivnog i pasivnog, nepomičnog i vibrantnog, smeštajući nas unutar samog neuhvatljivog procesa fotografske piktoralne prakse koji se tvori između dobijanja negativa i realizovanog pozitiva, a koji ima presudnu ulogu kada je reč o postupku izrade i recepcije fotografije. ….

… On referiše i na rekonstruciju i preoblikovanje postojećih formi, oblika koji su već u opticaju, a koji kroz medijum fotografije zadobijaju nov kontekst i učitavaju se u jedan svesno manipulativni privid stvarnosti delotvornijim od nje same….

 

dr Tijana Borić
“Miljan Nedeljković, Inception”
Kragujevac: Spomen park Kragujevački oktobar,
Gradska galerija Mostovi Balkana, 2019.

Iz ateljea

Umetnik kaže