Top

RADE TEPAVČEVIĆ

  |  RADE TEPAVČEVIĆ

„CRTEŽI“

BEZ NAZIVA

BEZ NAZIVA

BEZ NAZIVA

BEZ NAZIVA

BEZ NAZIVA

BEZ NAZIVA

BEZ NAZIVA

BEZ NAZIVA

BEZ NAZIVA

BEZ NAZIVA

Rade Tepavčević

Rade Tepavčević (1994. Vrbas) završio je osnovne i master studije slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a trenutno pohađa doktorske studije na istom fakultetu. Od 2017. godine aktivno izlaže na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti od kojih su najznačajnije: nagrada XXII Prolećnog anala koju dodeljuje biblioteka „Vladislav Petković Dis“ iz Čačka (2018), Godišnja nagrada Departmana likovnih umetnosti za najuspešniji umetnički rad iz umetničke discipline slikanje, Akademija umetnosti, Novi Sad (2017), nagrada iz Fonda „Milivoj Nikolajević“ za crtež/studiju, Akademija umetnosti Novi Sad (2014). Pored slikarstva bavi se ilustracijom i dizajnom. Od 2018. godine zaposlen je kao stručni saradnik na katedri za crtanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

 

Rekli su

TPostavka Tattoo bavi se tretmanom životinja u savremenom društvu, a u cilju ogoljavanja savremenih advertajzing trikova koji godinama unazad pokušavaju da svedu život na konstantnu kupovinu. Birajući životinje, pre svega pse kao prijatelje čoveka, Tepavčević ne zadire samo u tretman životinja, pošto se pas lako može shvatiti kao simbol, simbol čoveka okovanog advertajzingom. Veoma ironične slike praćene sloganima preuzetim upravo iz advertajzinga upućuju na besmisao konstantne potrebe za stvarima, i veoma lako obelodanjuju znak jednakosti između živih bića i stvari, koji je odavno uspostavljen u kapitalizmu. Sa druge strane Tepavčević se bavi i nekim sociološkim fenomenima vezanim za savremeno društvo u Srbiji, poput nasilja.
Slikarski rukopis i izbor materijala otkrivaju punk bunt kojim Tepavčević kritikuje savremeno društvo. Slike pozivaju da se probudimo i prevaziđemo mehanizme koji prete da progutaju racionalnu misao, mehanizme koji nas žigošu poput tetovaže.

 

Aleksandar Stojanović Luci
kustos Velike galerije KC Grad
(povodom izložbe „Tattoo“ R. Tepavčevića, KC Grad, mart 2018.)

SLIKARSTVO RADETA TEPAVČEVIĆA

                                                           

“Kultura se zasniva na hrabrom (i rezigniranom!) preduzimanju
takvih pothvata koji nam se čine bezizglednim ali koji uvek, na
jedan ili drugi način, posredno ili neposredno, donose plodove
samo ako nađemo snage i hrabrosti da ih preduzimamo i da u
njihovom izvođenju istrajemo.”

Ivo Andrić

 

Od vremena nedaleke prekretnice vekova umetnost je, baš kao i svetsko društvo, u konstantnoj tranziciji. Promene su velike:  aktuelnom tehnologizacijom i medijalizacijom, uporedo sa kulminacijom liberalnog kapitalizma, bitno je promenjen način življenja i funkcionisanja sveta. Sve je to donelo radikalne promene i u domenu slike koje su, početkom XXI veka, uzrokovane rapidnim razvojem globalnog sistema nove vizuelnosti. U tom sistemu pojedinačna slika (fotografska, elektronska/digitalna) više nije samo odraz stvarnosti. „Provučena“ kroz kompjuterske hardverske i softverske procese ona je podložna brojnim preformulacijama i manipulacijama. Uz to, takva slika začas stiče status globalne činjenice jer je putem inter-neta  suštinski inkorporirana u praksu aktuelnog društva. Danas je digitalna slika nezaobilazni konstituent našeg svakodnevlja a nova vizuelnost s početka veka je potpuno aproprisana u sistem besnog kapitalizma;  šta više ona je jedan od stubova kapitalističkog društva u kojem je sve zasnovano na moći velikih korporacija. Današnje funkcionisanje sveta je zasnovano na moći kompjuterske tehnologije koja je tako brzo i bitno promenila odnose u društvu. Uz podrazumevajući progres, tehnologizacija i medijalizacija  su,  skoro istovremeno sa svojim postvarenjem, pretvorene u  sredstvo manipulacije. U tom smislu ostvarene su futurističke vizije Džordža Orvela izrečene pre sedam i po decenija u romanu “1984” (1948) koji opisuje život pojedinca u ekstremno totalitarnom društvu nadziranom 24 časa svakodnevno.  Baveći se aktuelnim društvenim ambijentom, američka filozofkinja Šošana Zubof govori o “nadzornom kapitalizmu” u kojem je čovek permanentno sniman, praćen, kontrolisan, kategorizovan, manipulisan.  A u jednom nedavnom intervjuu norveška rediteljka Tonja Hesen Šel je povodom svog filma “iČovek” konstatovala “kreirali smo Matriks iz kojeg je nemoguće u potpunosti izaći  a u koji ćemo sve više i dublje zalaziti” i tako  nastaviti globalne procese dehumanizacije, alijenacije, nesigurnosti, neemocionalnosti…  Dakako, u okružju razjarenog liberalnog kapitalizma koji je uspostavio potpunu kontrolu nad društvom sledi još direktnija i beskompromisnija upotreba čoveka u procesima stvaranja krupnog kapitala…

Upravo u okolnostima rušenje mita o slikarstvu kao vodećoj vizuelnoj snazi, započinje svoju slikarsku avanturu  novosadski umetnik Rade Tepavčević. Pokazalo se, već na samom početku svog delovanja, da je mladi slikar imao dovoljno intuicije i stvaralačkog potencijala da prozre i prihvati impulse savremenosti te da potom autentično slikarski reaguje na svakodnevna zbivanja. Tepavčević se medijalizovanom svetu i umetnosti suprotstavlja sopstvenom slikom u kojoj je vidljiva sva uložena energija, ekspresivnost, namera da se prikaže vlastitti odnos prema odabranoj temi, sadržaju te vlastito i personalizovano promišljanje samog bića slike.  Svojim načinom slikanja on čuva ekskluzivitet senzibilizirane hand made tvorevine. A beogradska teoretičarka savremenih umetničkih praksi Divna Vuksanović je uverena da se sveopštoj digitalizaciji savremeni umetnik može suprotstaviti  tradicionalnim postupcima koji podrazumevaju ”povratak telu/ruci”, a što priziva direktni  umetnikov aktivizam u kontekstualnim zbivanjima.  U svakom slučaju, odnosi su promenjeni – savremeni slikar je izgubio oreol izuzetnosti koji su imali njegovi predhodnici u nekim ranijim društvenim okolnostima, ali je on još uvek stvaralac od integriteta i autoriteta, umetnik koji je potreban društvu u vremenu permanentne krize.

Teme i sadržaji Tepavčevićevih slika su uočeni u svakodnevnim zbivanjima, pojavama, doživljajima i stvarima. Ekspresivni način definisanja motiva, ekspresionizam boje i forme, bad-painting manir, jednostavni ali  često i rebusni izgled naslikanih motiva, veliki i prostrani formati – jesu fasadne manifestacije ovog slikarstva. Sve te osobenosti su privlačne današnjem spektatoru vaspitanom na iskustvu posmatranja medijalizovanih slika čija nas mimetička perfekcija  (realistička ili virtuelna) sve više zamara, jer iscrpljuje našu znatiželju, jer ne ostavlja  manevarski prostor za kompleksniju percepcijsku aktivnost, jer ukida zavodljivu igru vlastitog tumačenja naslikanih prizora. U tom smislu slike Radeta Tepavčevića  deluju izazovno jer njegovi  motivi, ma koliko delovali relaksirajuće, jesu plod krajnje serioznog i pasioniranog promišljanja sudbine čoveka u aktuelnom svetu ispunjenom napetim situacijama, sukobima, tragičnim sudbinama te  izostankom svake vrste tolerancije i empatije. Tepavčević se izražava autentičnim alegorijskim  postupkom a na njegovim slikama, baš kao u basnama, glavni protagonista je pas sa osobinama čoveka.  “Zavijeno” alegorijsko izražavanje omogućava problematizaciju, analitičko sagledavanje, kritičko reagovanje i osudu društva u kome živimo. Jer, tesna kućica za pse na Tepavčevićevim slikama nas podseća na tesne kuće u kojima žive ljudi; oglašavanje prodaje pasa upozorava nas na sudbinu čoveka svedenog na resursni potencijal u besnom i razularenom kapitalizmu čija se radna funkcija prodaje u bescenje; tetovirani psi prizivaju problematiku otuđenja čoveka današnjice koji često nastoji da tatoo crtežima i oznakama afirmiše ličnu poruku i vlastiti individualitet; psi označeni zaštitnim simbolima velikih korporativnih sistema poput Coca cole ili Nike govore o potrošačkom i tržišnom duhu sveta u kome živimo…

Izuzetno je interesantan postupak nastajanja svih tih motiva. Jer, Rade Tepavčević do krajnjih rešenja dolazi – preslikavanjem predhodnih slika, pri čemu je svaka prethodna slika delovala poput završenog dela. Proces nastajanja slike Pauza za cigaru (2022) je moguće rekonstruisati zahvaljujući sačuvanim snimcima kasnije preslikanih slika. U prvoj slici dominira centralni linearni crtež glave čovekolikog psa na prostranoj crnoj pozadini koja je mestimično, po rubovima, prikrivena manje-više geometriziranim  poljima crvene, zelene, žute, bele, plave i svetle umbre, te sa dva kolažirana štampana motiva (sunce, stilizovana figura čoveka u pokretu) u gornjim uglovima slike. Dakle, radi se o motivu koji se može prihvatiti poput zaokružene celine nabijene metaforičkim značenjima pred  kojom se posmatraču otvaraju brojna moguća tumačenja. Međutim, posle izvesnog vremena Tepavčević ovu slika vraća na štafelaj i menja centralni crtež tako što umesto dominantne čovekolike glave psa, ekspresivnom  zelenom linijom, u centralnom delu slike, crta tri pseće glave a u donjem delu  traku sa cik-cak linijama. Ta izmena nije bitno promenila metaforičku zamisao koliko je izmenila ritam i dinamiku raskošne kompozicije u slici. Ova i ovako “prepravljena” slika je delovala dobrom sublimacijom sadržaja, plastičkog rešenja i filozofsko-poetske sugestije. Tek će novim preslikavanjem (ili nadslikavanjem) Tepavčević ostvariti drastičnu promenu: skoro celu površinu slike on preslikava crvenom bojom tako da na fakturi ostaju vidljivi tragovi umetnikovog eskpresivnog gesta; u centru slike je ostao profil  glave psa koji je ovde  “postavljen” na usku traku crne, takođe sačuvane sa predhodne slike; ispod te horizontale je doslikana jedva čitljiva pravougaona portretna predstava glave čoveka, a zadržane su još i kolažne aplikacije u gornjim uglovima slike od kojih je na jednoj umetnik  intervenisao doslikavanjem.

Očito je Tepavčevićev put do slike specifičan – motiv i plastička konstitucija prve i treće slike su potpuno različite. Proces te transformacije je, očito, dugotrajan i kompleksan. Sam slikar svedoči da je to skoro uobičajen način njegovog traganja za jasnim definisanjem vlastitih ideja, stavova, shvatanja slike i njenog smisla. U umetnikovom ateljeu pisac ovih redova se prisetio sličnih  postupaka iz istorije umetnosti od kojih je najpoznatiji onaj koji je  ovekovečen u dokumentarnom filmu “Misterija Pikaso” francuskog reditelja Anri Žorž Kluzoa iz 1955. godine u kojem veliki umetnik, u jednoj seansi, kontinurano transformiše motive od početnog prizora cveća u ribu, pa potom u petla, lice i konačni potpuno ekspresionistički definisan portret… I ako je ovaj film dokaz Pikasove neizmerne kreativnosti u vremenu posleratnog poleta i progresa, postupak mladog Tepavčevića je pomalo iznuđen. Jer, trenutak u kome on danas deluje, obiluje brojnim životnim tegobama. Čovek današnjice je uhvaćen u zamku globalne krize a njegova ugroženost doseže egzistencijalni značaj. Upravo tome je posvećena ikonografska struktura Tepavčevićevih slika: ona je komentar našeg tegobnog svakodnevlja. Jer, svi ti prizori rasparčanog čoveka, psa, zasebno naslikane glave i fragmentirani prikazi odvojenih udova,  “govore o postojanju duboke dihotomnije duha i tela savremenog čoveka, o prevladavajućoj metafori kulturne, političke i personalne šizofrenije koja muči savremeni svet” (Marša Taker).

Očigledno, slike Radeta Tepavčevića predstavljaju ozbiljnu raspravu o aktuelnoj zbilji. Mladi slikar   je dostojni verifikator, komentator i kritičar aktuelnih zbivanja. Njegova slika je odista slojevita – njen vidljivi sadržaj ima čvrstu podlogu u preslikanim slikama sa istinski doživljenim i proživljenim prizorima. U konačnoj, završnoj slici, malo toga je vidljivo, ali je zato, unutar nje, postojeća   tetonska snaga kojom je konfigurisan, zategtnut, pojačan vidljivi motiv, njegovo dejstvo i značenje. Takva slika je ubedljiva, takvom slikom je sasvim moguće  izgraditi svest o karakteru našeg doba te o potrebi njegovog preoblikovanja.

I na kraju, umesto zaključka, pisac ovih redova preporučuje svom čitaocu da još jednom pročita zapis mudrog Iva Andrića, citiranog iznad ovog teksta. Uveren sam da za to, upravo povodom slikarskog angažmana Radeta Tepavčevića, ima razloga i smisla.

 

Sava Stepanov
(Povodom izložbe R. Tepavčevića u Galeriji RIMA, Kragujevac, maj – juli 2022.)

Iz ateljea

Umetnik kaže

Moj likovni izraz praćen je različitim slikarskim postupcima – od ekspresivnih do svedenih, preko lazurnih i pastuoznih. Željenu neposrednost dobijam konstantnim preslikavanjem, kolažiranjem i kombinovanjem slikarskih tehnika.

Potrebu za istraživanjem odnosa životinje i čoveka ilustrujem kroz motiv psa koji je do sada bio glavni protagonista slika. Uticaj vremena u kojem živimo, čije su glavne karakteristike odsustvo razumevanja, emocija i empatije, ogleda se i na čoveka, koji je postao nosilac svog vremena. Njegovi kompleksi i nedostaci, poput ogledala, reflektuju se na psa i time stvaram jedan potpuno novi efekat gde pas postaje odraz čoveka. Pokušavajući da obgrlim širok spektar svakodnevnih situacija kroz humor i umetničku poetiku približavam svoja zapažanja posmatraču.

 

Rade Tepavčević