Top

TAMARA BRANKOVIĆ

  |  TAMARA BRANKOVIĆ

„TUMARANJE“

BEZ NAZIVA 1

BEZ NAZIVA 2

BEZ NAZIVA 3

BEZ NAZIVA 4

BEZ NAZIVA 5

BEZ NAZIVA 6

BEZ NAZIVA 7

BEZ NAZIVA 8

BEZ NAZIVA 9

BEZ NAZIVA (TRIPTIH)

TAMARA BRANKOVIĆ

Tamara Branković (1987. Beograd), diplomirala 2011. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti, smer scenografija, u klasi profesora Geroslava Zarića i Jasne Dragović. Paralelno se bavi pozorišnom scenografijom i slikarstvom. Učestvovala je na mnogim kreativnim radionicama za izradu dekora i rekvizite radeći kao asistent i scenograf na projektima. Izlaže samostalno i na kolektivnim izložbama. Od 2014. godine član ULUPUDS-a, a od 2015. godine u statusu samostalnog umetnika.

https://www.instagram.com/t.brankovic/

Rekli su

Gradski pejzaž kao tema i motiv umetničkog stvaranja stara je koliko gradovi i svaka generacija umetnika kroz vreme donosila je svoje viđenje grada koje na mnogo načina reflektuje njihov odnos prema stvarnosti, umetnosti i društvu. Može se činiti da je na ovu temu sve već rečeno i viđeno ali nove generacije mladih umetnika kojoj pripada i Tamara Branković su tu da nas iznenade, začude i uznesu u svoju postmodernu viziju grada koja baštini najbolje od prethodnih epoha ali ipak nedvosmisleno pripada 21. veku.

Svaki nasumično izabrani deo Tamarinih radova može se posmatrati kao delo za sebe, kao apstraktna vinjeta, uzbudljiva igra boje i linije koja istražuje likovne odnose i tenziju između spontanosti i slučajnosti i promišljene namere i kontrole. Ali tek mnoštvo ovih mikrokosmosa i načini na koji ih spaja i kombinuje u celinu makrokosmosa je ono što izdvaja ove radove i čini ih fascinantnim. Neobična kadriranja, perspektiva koja ne postoji u fizičkoj realnosti, ali nam je  čudno bliska i poznata, jer veoma dobro materijalizuje mehanizam sećanja i snova, način na koji naše nesvesno kombinuje dobro poznato sa jednom davno (nejasno) zapamćenim, nadograđuje praznine u sećanju izmaštanim detaljima, a emocijama boji neke delove dok se drugi gube u ništavilu.

Različite tehnike (akvarel, olovka, tuš, pastel..), slojevi, fragmentacija, delovi bogati detaljima i bojom nasuprot belini papira i jednobojnim površinama… Ekspresivno tretirane apstraktne površine u kojima se iznenada pojavljuju naturalistički detalji a zatim se sve gubi u crtežu koji podseća na dečiji, zapravo su metafora našeg poimanja fragmentirane stvarnosti. Različiti svetovi i dimenzije postojanja koji su prisutni istovremeno i na istom prostoru, svet oko nas koji je istovremeno i uzbudljiv i dramatičan, nežan i sentimentalan, prisan i misteriozan… Sa svim ovim emotivnim i kognitivnim avanturama Tamara Branković nas suočava pitko i nenametljivo, kroz radove koji nas privuku poznatom temom i raskošnom likovnošću a zatim nas pošalju na putovanje koje nismo očekivali.

mr Lana Tikveša, keramičar,
vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu

Tamara Branković već izvesno vreme domaću likovnu scenu fascinira svojim stvaralaštvom. Njene likovne impresije grada u kom živi i stvara su istovremeno intimne ali i kolektivne. Slike Tamare Branković vrlo često tendenciozno nose izvesnu dozu nezavršenosti, kao da je posmatraču dato da sliku završi svojim sećanjem. Kada se nađete pred slikarstvom Tamare Branković našli ste se pred ličnim sećanjem na dečije igre između zgrada, jurcanje za loptom po unutrašnjim dvorištima, skrivanje po haustorima, prvi poljubac na krovu zgrade, jutarnje sunce kroz zamagljen prozor, suton i izmaglicu dok grad tone u letnju tišinu… Njen crtež je nemiran, skoro dečiji a istovremeno precizan dok je njena paleta razigrana, smela, maštovita. Asocijativnost slika potiče i iz scenografske misli Tamare Branković koja u svakom svom radu traga za onim iza eksplicitnog, svima dostupnog i vidljivog.

 

mr Vesna Popović, scenograf,
vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu

Iz ateljea

Umetnik kaže

TUMARANJE

 

Ovom serijom radova nadovezujem se na ranije osmišljen koncept gde mi je glavna tema i inspiracija bio grad-Beograd. Nekontrolisana gradnja, stilski neuravnotežena arhitektura i urbanistička (ne)kultura veoma inspirativno utiču na mene, ostavljajući mi prostora za likovno manevrisanje. Manirski mi odgovara kombinovana tehnika, koja se uklapa u šarenolik prizor grada.

Počev od melanholičnih isečaka stvarnosti moji likovni radovi birani su kadrovi, koji sa sobom nose posebnu atmosferu prenesenu iz realne. U samom procesu stvaranja, dešavaju se intuitivne promene koje razbijaju formu gradskog pejzaža i napuštaju tematsko slikarstvo nagoveštavajući apstrakciju. U mojim crtežima nalik na otvorenu pozorišnu scenu prepliću se stvarnost i lirika. Ambijent u njima je živopisan svet pun detalja i boja, u nameri da se harmonično povežu. Različite promene u rukopisu odraz su određenog raspoloženja koje u momentu svaranja proživljavam.

Volim da tumaram gradom u ulozi nemog posmatrača beležeći ono svojevrsno njemu. Premda mi realizam nije blizak u likovnom kontekstu, negde u izmaglici grada ipak predstavlja paradigmu (normu) mog stvaralaštva.

Stvaralački proces za mene predstavlja poigravanje svesnog i nesvesnog, a tačka razdvajanja je tamo gde se verbalno ne možemo izraziti.

 

Tamara Branković