Top

Tara Rodić

  |  Tara Rodić

DRUGAČIJI DUH PORTRETA

Avenger, kombinovana tehnika na hameru, 100 x 70 cm

Bez naziva, kombinovana tehnika na hameru, 100x70 cm

Go with the flow, kombinovana tehnika na hameru, 100 x 70 cm

Requiem for A D, kombinovana tehnika na hameru, 100 x 70 cm

Bez naziva, ulje na platnu, 100 x 60 cm

Fidelity, ulje na platnu, 100 x 70 cm

Jammers ulje na platnu, 110 x 140 cm

Leeches, ulje na platnu, 100x70 cm

Newborn Pharaon, ulje na platnu, 100x66 cm

Virtovir, kombinovana tehnika na hameru, 100x70 cm

Tara Rodić rođena je u Beogradu, 1988. godine. Akademiju umetnosti u Novom Sadu upisala je 2007. godine, katedru za slikarsvo u klasi profesora Jovana Rakidžića. Završila je master studije slikarstva na istoj Akademiji, 2013/2014. Godine. Član je ULUS-a od 2014, a samostalni umetnik od 2018. Živi i radi u Beogradu. Dobitnik je prve nagrade Niš Art Fondacije 2018. godine.

Kolektivne izložbe:

2018- učesnik grupne izložbe „Novogodišnja kolektivna izložba“, galerija ULUS

2018- učesnik grupne izložbe „Likovna jesen“, Kulturni centar Sombor

2018- učesnik grupne izložbe „Mladi 2018“, Kuća Legata, Beograd

2017- učesnik grupne izložbe „Emocije i fantazmi“, galerija Lucida, Beograd

2017- učesnik grupne izložbe „Izbor“, galerija ULUS, Beograd

2017- učesnik grupne izložbe „Pogledi 2017“, galerija 73, Beograd

2017- učesnik grupne izložbe „25.ART MARKET“, Kuća Kralja Petra, Beograd

2017- učesnik grupne izložbe „Mladi 2017“, NAF, Andrićev venac, Beograd

2016- učesnik grupne izložbe „17. Prolećni likovni salon“, Centar za kulturu „Masuka“, Velika Plana

2015- učesnik grupne izložbe „Mladi 2015“, NAF, Kuća Legata, Beograd

2014- učesnik grupne izložbe „Pogledi 2014“, galerija 73, Beograd

2010- učesnik grupne izložbe „Mladi 2010“, NAF, Beograd

Samostalne izložbe:

2019- samostalna izložba u galeriji Prozor, Beograd

2017- samostalna izložba u Uličnoj galeriji, Beograd

2017- samostalna izložba u Blok galeriji, Novi Beograd

2011- samostalna izložba u galeriji „Multimedijalni centar“, Novi Sad

Rekli su

LIDIJA MARINKOV PAVLOVIĆ

Tara Rodić-slike i crteži

 

„Da bi postojala umetnost, neophodan je duboki talas zračenja, vertikalno produbljivanje imaginacije. Da bi ona dospela na svetlost dana i stigla u ravan zadivljenog pogleda sveta, potrebno je da se pojavi na nivou slike… Slika postaje tačka osmatranja, sa koje se može obuhvatiti i shvatiti dubina.“

A.B.Oliva- „Priručnik za letenje“

Izložba serije slika i crteža Tare Rodić u Multimedijalnom centru Akademije umetnosti predstavlja presek u kontinuiranom stvaralačkom procesu koji autorka, studentkinja četvrte godine Slikarstva u klasi profesora Jovana Rakidžića, sprovodi u poslednje dve godine.

Slikarstvo Tare Rodić je proisteklo iz najbolje tradicije ekspresionizma i neoekspresionizma. Galerija grotesknih likova koji se mešaju, preklapaju i poniru kao na rolerkosteru, deluju kao da su nastali u jednom danu, uz veliku koncetraciju i intezivan doživljaj. Oni nas privlače i zavode svojom autentičnošću zahvaljujući sposobnosti autorke da nas kroz ove zgusnute predstave lako i neprimetno uvuče u svet ličnih fantazmi.

Polazište i okosnica svih radova je crtež, kome se Tara u procesu građenja slike stalno vraća, pa se radovi i uvek kreću između ove dve kategorije. Pored crteža, istančan osećaj za slikarski potez i nanos tmastih tonova sa finim valerskim gradacijama u likovnom smislu, glavne su odlike njenih slika, koje su već sada stilski određene. Za autorku je, međutim najvažniji sam čin slikanja, slikarsko iskustvo, ono koje najviše nalikuje slikarima italijanske transavangarde i koje „ponovoističe individualnost koja sad nije epska, nego ironično fragmentarna i prisna“. Ponekad, kroz ukrštanja intimnih ispovesti, predstava, portreta i autoportreta, prepoznajemo i citate velikih istorijskih, mitoloških i društvenih narativa. Ipak, u ovom, reklo bi se, čistom likovnom procesu, nema svesnih intencija, posmodernih strategija i distanciranja bilo koje vrste- umetnica je uronjena u kompleksno stvaralačko iskustvo, a rezultat je delo čiji je poredak nezavisan od spoljašnih, socijalnih projekcija i čiji ključ za razumevanje, u jezičkom kontekstu, leži u njemu samom.

IVONA FREGL

Slike Tare Rodić proističu iz sveta unutrašnjih fantazama i opisuju imaginarne događaje, arhetipske priče i lične duboke nemire.

Prividno narativne kompozicije iskazuju subjektivno viđenje ličnog okruženja. Glavni ikonografski motivi na slikama su ljudske i životinjske figure i pojedini delovi tela(glave, ruke, stopala, oči). Lišen pikturalne idealizacije, stil naginje ka naivnoj umetnosti. Rodićeva figure tretira kao znak koji nagoveštava izmišljene priče, događaje, intimne doživljaje. Portreti poprimaju izgled unutrašnjeg lika(ili likova) umetnice. Kroz svoje pokrete i mimiku predočavaju nam njene unutarnje borbe i najdublje emocije.

Figure muškaraca, žena i dece na Tarinim kompozicijama nagoveštavaju, međusobne odnose, ali ih ne otkrivaju do kraja. One doprinose izgradnji određene atmosfere na slici koja dalje posmatrača upućuje ka otkrivanju inicijalne emocije odgovorne za nastanak slike. Kompozicija Dinner in the Moonlight u mnogome podseća na Doručak na travi, ali je atmosfera koju oslikava potpuno različita. Noć, divljina, breze, muškarac i žena, nezapočet obrok, divlje životinje koje čekaju ostatke hrane, sve to upućuje na neizvesnost i teskobu iščekivanja.  Iako su muškarac i žena već u nekom odnosu, oko njih je i dalje divljina. Rad Jammers predstavlja prikaz loše komunikacije, donošenja nepravične osude. Na zidu naslikano nebo sa pticama,kao privid prostora u zatvorenoj prostoriji, ukazuje na iluziju slobode dok se, u suštini nalazimo u zatvoru, na suđenju. Na slici Podsvest i ego prikazani su antipodi koji zajedno postoje u svakom od nas. Slika predočava odnos između različitih „ja“ jedne ličnosti, Anime i Animusa, Ega i Ida.

Simboli na slikama pomažu umetnici pri opisivanju stanja duha, upotpunjuju i zaokružuju ideje. Oni su motivi koji spajaju imaginativne unutrašnje zamisli sa spoljašnim realnim svetom. Simbolima Tara ne prikazuje arhetipske predstave, već ujedinjuje celokupnu ideju. Najčešći simbol na radovima je zmija, koja je ujedno i jedan od prvih simbola čovečanstva. Zmija može biti simbol plodnosti, besmrtnosti, obnavljanja, lečenja, ali i simbol neiskrenosti i zla. Na Tarinim radovima, zmija uglavnom označava znatiželju, naivnost i strah, dok ouroboros, zmija koja grize sopstveni rep, kao i simbol kruga, predočava celovitost, kraj kao novi početak, večnost. Tara Rodić za svoje radove kaže: „Radovi su nastali iz potrebe za razumevanjem moje unutrašnje ličnosti. Kroz introspekciju ličnih emocija, od melanholije do stanja harmonije i sreće, spoznavala sam sebe. U tom začaranom krugu emocija i fantazma pronalazila sam inspiraciju… Bavljenje svojim unutrašnjim ja i psihološkim portretom pomoglo mi je u spoznaji opšteg unutrašnjeg portreta čoveka ….. Groteskni portreti koji nastaju na platnu, u stvari su portreti mog unutrašnjeg bića. Oni su glavni akteri u intimnim ispovestima koje slikam. Te predstave proističu iz vrtloga najdubljih misli i osećanja… Portretima uglavnom prikazujem borbu između spoljašnjeg i unutrašnjeg  ja.  Prikazujem dvojnosti- svest i podsvest, muško i žensko, dobro i zlo, stvarnost i iluziju.“

Slike Tare Rodić predstavljaju duboku ličnu i ranjivo iskrenu ispovest podstaknutu introspektivnom prirodom umetnice  i nastaju kao emotivna reakcija na psihotično vreme i društvo u kojem živimo.

Iz galerije

Umetnik kaže